info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Outreach/Information point

Information and guidance with focus on irregular migrants and asylum seekers in Norway. Information given during councelling will be treated with confidentiality.
Visiting address: Motzfedsgate 1, Sixth floor, Oslo.

Outreach Main Picture

 

More information and contact...

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Map

 

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Seminaret, som hadde «Demokrati og demokratiske verdier» som tittel, ble ledet av Soubhi Thaher, medlem av Telemark innvandrerråd. Han...
Innvandrernes landsorganisasjon sitt infosenter tilbyr bl.a. informasjon og veiledning til personer som vurderer å reise tilbake til hjemlandet. (Retur/Tilbakevending). Vårt...