info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Outreach / Information point

Information and guidance with focus on irregular migrants and asylum seekers in Norway. Information given during councelling will be treated with confidentiality.
Visiting address: Motzfedsgate 1, Sixth floor, Oslo.

Outreach Main Picture

 

More information and contact...

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Map

 

Velkommen som leser av Ny i Norge...

AKTIVITET I MOTTAK 08.03.2017: en del deltagere AKTIVITET I MOTTAK 08.03.2017: Jean Claude, leder av ØIR presenterer barnerettigheter tiltak
I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse av flyktningsstaus inviterte Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) til et åpent...
Etablererkurs  Veiledning  Nettverksbygging Møtelokaler i Oslo sentrum Gründernes møteplass – WiFi – printer – scanner – projektor. Motzfeldsgate 1,...
UDI har det siste året videreført arbeidet med å spre kunnskap om rettigheter og tiltak knyttet til mishandlingsbestemmelsen, både...
«Norske myndigheter mener 1600 somaliere som har fått opphold her i landet, kan være aktuelle for å få tilbakekalt...
Som mange vet, Østfold Innvandrerråd er avhengig av midler fra INLO for sin drifts- og gjennomføring av sine aktiviteter...
Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden...