info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Outreach/Information point

Information and guidance with focus on irregular migrants and asylum seekers in Norway. Information given during councelling will be treated with confidentiality.
Visiting address: Motzfedsgate 1, Sixth floor, Oslo.

Outreach Main Picture

 

More information and contact...

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Map

 

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Innvandrernes landsorganisasjon – INLO og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon – IOM stod sammen med info-stand under ERAS festival,...
Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden...