info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Outreach/Information point

Information and guidance with focus on irregular migrants and asylum seekers in Norway. Information given during councelling will be treated with confidentiality.
Visiting address: Motzfedsgate 1, Sixth floor, Oslo.

Outreach Main Picture

 

More information and contact...

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Map

 

Velkommen som leser av Ny i Norge...

UDI har det siste året videreført arbeidet med å spre kunnskap om rettigheter og tiltak knyttet til mishandlingsbestemmelsen, både...
«Norske myndigheter mener 1600 somaliere som har fått opphold her i landet, kan være aktuelle for å få tilbakekalt...
Som mange vet, Østfold Innvandrerråd er avhengig av midler fra INLO for sin drifts- og gjennomføring av sine aktiviteter...
Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden...
Meldlemsorganisasjoner hos INLO Et hyggelig møte mellom styremedlemmene for Østfold innvandrerråd og Buskerud innvandrerråd. Styremedlemmer for begge organisasjoner satt...
Bilde: Michael Rana Malaker, leder for INLO, Are Saastad, daglig leder i Reform, Hedda Hakvåg, rådgiver i Reform og Jean Claude...
Generelt om tilbakekall av statsborgerskap Et statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet, og tidligere tillatelser som dannet grunnlag for statsborgerskapet,...