info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Map

Tid:   Torsdag 21. mars kl. 17.00 (FNs internasjonale dag mot rasisme) Sted: Grønland torg, Oslo Program: Se lenger ned...
I Oslo, Trondheim, Bergen og i Sørøst politidistrikt sørget politiet fredag for økt tilstedeværelse ved moskeer. Politiet patruljerte i...
Dette er årlig publikasjon hvor Helsetilsynet trekker fram ulike sider ved sosiale tjenester i NAV, barnevern-, helse- og omsorgtjenester som...
INLO har deltatt i et seminar den 26. februar 2019 om kompetanseheving i barnevernets arbeid med minoriteter, hvor det...
  På onsdag denne uken, 28. 11 2018, markerte DFIRH sitt 30 års jubileum med en storslått feiring i Fensal...
INLO medlemsorganisasjon, Trøndelag Felles Innvandrerråd gjennomfører to aktuelle prosjekter «Assistert retur» og «Aktiviteter i asylmottak». Begge prosjektene gjennomføres på...
I helgen holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte i Narvik. Fra sør, øst og vest kom til nord delegater fra...