info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Outreach / Information point

Information and guidance with focus on irregular migrants and asylum seekers in Norway. Information given during councelling will be treated with confidentiality.
Visiting address: Motzfedsgate 1, Sixth floor, Oslo.

Outreach Main Picture

 

More information and contact...

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Map

 

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Politisk debatt på Litteraturhuset i Bergen: Som en oppkjøring til høsten stortingsvalg inviterer vi til politisk debatt på Litteraturhuset i...
INLO og Telemark innvandrerråd inviterer til stor politisk debatt hvor dere har anledning til å stille spørsmål direkte til...
Buskerud Innvandrerråd: stiftet i 1998 ___________________________________________________ Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 3003...
Av Roy Hansen,  09.08.17 Buskerud Innvandrerråd arrangerte i dag den første valgdebatten av to i rådhuset i Hokksund. Det...
Vi bekrefter herved arrangementet: Sted: Paneldebatten arrangeres på Frivillighetshuset-Tøyen, Kolstadgata 1. Dato: 19.8.2017 Kl. 14.30-18.00 Alle er velkommen. INLO/GRAPAL....
Bruk stemmeretten din ved Stortings- og sametingsvalget! Alle innvandrere i Norge som fyller 18 år i løpet av 2017,...
INLO ble invitert til innspillsmøte stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken, INLO leder Michael Malaker har deltatt i det møtet...