info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Map

Høringssvar fra Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) på forslaget til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften Innvandrernes Landsorganisasjon (org.nr. 976223659) er en...
Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) har gjennomført et dialogmøte hvor det ble diskutert viktige spørsmål og gjort vedtak angående INLO framtid og drift.
Valginformasjonsmøte 2017 Buskerud Innvandrerråd gjennomførte valginformasjonsmøter i  Hokksund  fredag den 4. august på voksen opplæringen i samarbeid med Nav...
  «Retten til å stemme i et fritt og demokratisk land er både rett og et privilegium». INLO har...
Politisk debatt på Litteraturhuset i Bergen: Som en oppkjøring til høsten stortingsvalg inviterer vi til politisk debatt på Litteraturhuset i...
INLO og Telemark innvandrerråd inviterer til stor politisk debatt hvor dere har anledning til å stille spørsmål direkte til...
Buskerud Innvandrerråd: stiftet i 1998 Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 3003 Drammen....