info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Map

Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) har gjennomført et dialogmøte hvor det ble diskutert viktige spørsmål og gjort vedtak angående INLO framtid og drift.
Valginformasjonsmøte 2017 Buskerud Innvandrerråd gjennomførte valginformasjonsmøter i  Hokksund  fredag den 4. august på voksen opplæringen i samarbeid med Nav...
  «Retten til å stemme i et fritt og demokratisk land er både rett og et privilegium». INLO har...
Politisk debatt på Litteraturhuset i Bergen: Som en oppkjøring til høsten stortingsvalg inviterer vi til politisk debatt på Litteraturhuset i...
INLO og Telemark innvandrerråd inviterer til stor politisk debatt hvor dere har anledning til å stille spørsmål direkte til...
Buskerud Innvandrerråd: stiftet i 1998 Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 3003 Drammen....
Av Roy Hansen,  09.08.17 Buskerud Innvandrerråd arrangerte i dag den første valgdebatten av to i rådhuset i Hokksund. Det...