info@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – forslag til endring av utlendingsloven § 8-3 og 9-6 tredje ledd – Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av antatte ofre for menneskehandel

Lenken for høringen

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.