info@inlo.no +47 22 17 36 65

Valgdebatt for flyktninger med Listhaug-skrekk

Av Roy Hansen,  09.08.17

Buskerud Innvandrerråd arrangerte i dag den første valgdebatten av to i rådhuset i Hokksund. Det ble naturlig nok en debatt som tok for seg innvandring og frykten for å bli angitt etter «Listhaug-metoden».

Nasim Rizvi ledet debatten og møtet i rådhuset i dag med stø hånd. Her måtte politikerne svare for seg.

FrPs og Sylvi Listhaugs utspill om å «angi» flyktninger som reiser hjem til det landet de flyktet fra på ferie, har vakt oppsikt i innvandrermiljøet også i Øvre Eiker. Under dagens møte i regi av Buskerud Innvandrerråd, ville flere vite om hvor lenge de var flyktninger før de var norske borgere med norsk pass og når de kunne reise hjem på ferie dersom forholdene ellers tillot det.

Lavrans Kierulf fra FrP kunne ikke svare på akkurat det spørsmålet og var heller ikke klar til å kalle innvandrere med norsk pass, for nordmenn. Det spørsmålet unngikk han å svare på.

Dette var det første møtet av to i regi av Buskerud Innvandrerråd. Det neste møtet er på Fjell i Drammen 20. august. Dagens møte i kommunestyresalen i Hokksund, hadde nesten alle partier representert – med Senterpartiet som eneste unntak om vi ser bort i fra de aller minste partiene.

Det var en rekke nasjonaliteter representert i kommunestyresalen i dag da Buskerud Innvandrerråd inviterte til valgdebatt mellom de fleste partiene som stiller til valg i høst.
Innbyggere – ikke flyktninger
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad ønsket alle frammøtte velkommen – som innbyggere i Øvre Eiker og noen få andre kommuner. Hun så ikke på dem som flyktninger lenger da de alle hadde fått permanent opphold her.

Og nettopp dette så ut til å gå rett hjem hos de fleste og Justin fra Øvre Eiker Innvandrerråd takket ordføreren spesielt for dette.

Samtlige partier som deltok fikk noen minutter hver for å fortelle om hvorfor de frammøtte skulle stemme på nettopp deres parti. Men faktum er at de aller fleste i salen ikke har stemmerett ved høstens valg. Til de har de ikke vært her lenge nok.

– Det er likevel viktig at vår nye landsmenn får en innføring i valgordningen vår og hvordan de politiske partiene fungerer. De fleste har stemmerett ved lokalvalgene om to år og da er det viktig å ha kunnskap om dette, sier Bijan Gharahkhani.

Han er leder av Buskerud Innvandrerråd og som står bak disse samlingene sammen med dagen debattleder Nasim Rizvi.

Deltakerpanelet besto av Kjell E. Grønbeck fra KrF, Tonje B. Kopstad fra SV, Nicklas Tokerud fra AP, Lavrans Kierulf – FrP, Tove Hofstad fra V, Ståle Sørensen fra MDG og Lise Lund fra H.

Temaene som ble behandlet med innlegg, spørsmål fra salen og svar fra politikerne var utdanningspolitikk, arbeidsmarkedspolitikk, kontantstøtte, språkopplæring, integrering, kontantstøtte og mye mer.

Det nesten to timer lange møtet med debatt – alt på norsk – gikk nok over hodet på en del av deltakerne, men en tolk sørget for å klargjøre enkelte ting. Debatten ble som forventet også en diskusjon mellom de ulike partiene, ikke så mye hvorfor den enkelte skulle bruke sin kommende stemmerett på nettopp deres parti.

Det manglet ikke på engasjement fra salen og det ble stilt en rekke spørsmål til politikerne i panelet.

Linken: http://www.eikernytt.no/nyhet.cfm?nyhetid=19514

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.