info@inlo.no +47 22 17 36 65

Arkiv

18. august 2017
Ingen kommentarer

FFO Telemark og NRF Telemark har gleden av å invitere medlemmer og andre interesserte til kveldsseminar med tema: «Samspillet mellom Kropp og Sjel» Tidspunkt: 23. februar 2017 fra kl 1800 – kl 2000. Sted: Konferansesalen «Vrangfoss», sykehuset Telemark HF, Skien.

18. august 2017
Ingen kommentarer

INLO og Telemark innvandrerråd inviterer til stor politisk debatt hvor dere har anledning til å stille spørsmål direkte til topp-politikere i Telemark. Det er viktig å gi din/deres mening direkte til de som tar avgjørelser. Debattleder er redaktør i Varden Tom Erik Thorsen. TIRSDAG 22.AUGUST Kl. 18.00 LIE BYDELHUS, CAPPELENSGATE 8, SKIEN Fra kl. 17.30

17. februar 2017
Ingen kommentarer

«Norske myndigheter mener 1600 somaliere som har fått opphold her i landet, kan være aktuelle for å få tilbakekalt sin flyktningstatus. Til nå har 120 somaliere fått varsel om dette. Det er første gang Norge planlegger å trekke tilbake innvilget opphold i et slikt omfang.» NRK, 22.10 2016. I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse

23. januar 2017
Ingen kommentarer

Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden sin. Gjennom ordningen for assistert retur får man hjelp og økonomisk støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli sittende i Norge uten lovlig

16. januar 2017
Ingen kommentarer

Generelt om tilbakekall av statsborgerskap Et statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet, og tidligere tillatelser som dannet grunnlag for statsborgerskapet, ble innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger. Dette følger både av lov om statsborgerskap (§ 26) og av alminnelige forvaltningsrettslige regler. Slike saker handler om at det bevisst er gitt uriktige opplysninger i forbindelse med førstegangs

13. april 2011
Ingen kommentarer

Gratis Internasjonal Familiefestival Søndag den 10. april, kl. 12.00-17.00 Kultursenteret ISAK Trondheim Barnas verdensdager er en gratis internasjonal familiefestival-en fargerik møteplass med kulturuttrykk fra ulike steder i verden-med verksteder, forestillinger, konserter, mat og utstillinger for barn i alle aldre. Barnas verdensdager har blitt arrangert i over 10 år i Oslo i forbindelse med Oslo World

7. desember 2010
Ingen kommentarer

INLO har fått invitasjon fra IMDi for å delta i European Integration Forum i Brussel, 6.-7. desember. Vår representant Michael Rana Malaker deltar i det forumet.   Norge har fått anledning til å delta med to organisasjoner på European Integration Forum 6. og 7. desember i Brussel. European Integration Forum ble etablert i 2009 av

25. oktober 2010
Ingen kommentarer

«No Theatre» leter etter U-Norske Nordmenn som vil være med og lage en interaktiv teaterforestilling. Ingen teater bakgrunn er nødvendig! Prosjektet vil handle om immigrasjon i Norge. Det hadde vært spennende om du ble med og delte dine erfaringer. Vi møtes hver Tirsdag fra kl. 19,30 – 22,00 på Trafo Oslo Teatersenter, Hovinveien 1, Tøyen

5. september 2010
Ingen kommentarer

Bijan Gharakhani, leder av Buskerud Innvandrerråd, ble invitert av IMDi til å holde en foredrag om Buskerud Innvandrerråd og dialog og møte plasser i Buskerud på nasjonal konferanse i Bergen 18. og 19. november 2010 med tittelen «Tilrettelegging for integrering.» IMDi skal arrangere en nasjonal konferanse i Bergen 18. og 19. november 2010 med tittelenTilrettelegging