info@inlo.no +47 22 17 36 65

Nyheter

23. juni 2017
Ingen kommentarer

INLO ble invitert til innspillsmøte stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken, INLO leder Michael Malaker har deltatt i det møtet med en kort presentasjon om INLO, og etter møtet ble en følgende innspill sendt til myndighetene.   Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) i Norge er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling for innvandrere her i

7. mars 2017
Ingen kommentarer

I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse av flyktningsstaus inviterte Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) til et åpent møte i Rådhuskantinen i Bergen onsdag 22. februar 2017. For mer informasjon om regjeringens forslag: https://www.nrk.no/norge/somaliere-kan-miste-flyktningstatus-1.13191328 Spørsmål kan rettes til: Inger Paulsen, daglig leder Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) TLF: 55311895 / 46931810 Hjemmeside: www.dfirh.no

6. mars 2017
Ingen kommentarer

Etablererkurs  Veiledning  Nettverksbygging Møtelokaler i Oslo sentrum Gründernes møteplass – WiFi – printer – scanner – projektor. Motzfeldsgate 1, Oslo – 221 36 65. (kart) Kontakt oss for mer informasjon: Innvandrernes landsorganisasjon outreach@inlo.no – inlo@inlo.no Altinn: Bestill gratis «etablererpakke» / Starte og drive bedrift  

28. februar 2017
Ingen kommentarer

UDI har det siste året videreført arbeidet med å spre kunnskap om rettigheter og tiltak knyttet til mishandlingsbestemmelsen, både til voldsutstatte personer som har kommet til Norge i familieinnvandring og til aktører som bistår dem. Informasjonsmateriell på nye språk Informasjonsmateriellet om mishandlingsbestemmelsen er nå tilgjengelig på fem nye språk: spansk, portugisisk, dari, tigrinja og sorani

17. februar 2017
Ingen kommentarer

«Norske myndigheter mener 1600 somaliere som har fått opphold her i landet, kan være aktuelle for å få tilbakekalt sin flyktningstatus. Til nå har 120 somaliere fått varsel om dette. Det er første gang Norge planlegger å trekke tilbake innvilget opphold i et slikt omfang.» NRK, 22.10 2016. I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse

23. januar 2017
Ingen kommentarer

Som mange vet, Østfold Innvandrerråd er avhengig av midler fra INLO for sin drifts- og gjennomføring av sine aktiviteter og arrangementer. I 2016 fikk ØIR kr 10.000,- som tilskudd til regionalt arbeid fra INLO. ØIR utførte aktiviteter og arrangementer i forbindelse med INLO aktivitetsplan. I den sammenheng fulførte ØIR planlagte aktiviteter(tvangsekteskap, radikalisering og friluftsliv. ØIR

23. januar 2017
Ingen kommentarer

Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden sin. Gjennom ordningen for assistert retur får man hjelp og økonomisk støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli sittende i Norge uten lovlig

17. januar 2017
Ingen kommentarer

Meldlemsorganisasjoner hos INLO Et hyggelig møte mellom styremedlemmene for Østfold innvandrerråd og Buskerud innvandrerråd. Styremedlemmer for begge organisasjoner satt og snakket sammen om felles utfordringer og samarbeid videre. Bilde: Hyggelig middag etter at møtet var ferdig. Mer informasjon: www.buskerud.innvandrerrad.no www.ostfoldinnvandrerråd.com

16. januar 2017
Ingen kommentarer

Bilde: Michael Rana Malaker, leder for INLO, Are Saastad, daglig leder i Reform, Hedda Hakvåg, rådgiver i Reform og Jean Claude Luabeya, INLOs økonomiansvarlig. I dag satt i møte representanter for INLO og Reform – ressurssenter for menn for å diskutere om videre samarbeid innenfor likestillingsfeltet på det nasjonale nivået. Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig