info@inlo.no +47 22 17 36 65

Nyheter

31. august 2017
Ingen kommentarer

Valginformasjonsmøte 2017 Buskerud Innvandrerråd gjennomførte valginformasjonsmøter i  Hokksund  fredag den 4. august på voksen opplæringen i samarbeid med Nav Øvre Eiker, Øvre Eiker kommune onsdag den 10.august og i Drammen den søndag 20.agust med representanter fra 9 partier i panelet. Fylkesordfører Roger Ryberg åpnet dagen og innledet om det viktige arbeidet både nasjonalt og lokalt. Buskerud Innvandrerråd

21. august 2017
Ingen kommentarer

  «Retten til å stemme i et fritt og demokratisk land er både rett og et privilegium». INLO har arrangert, i lag med sin medlemsorganisasjon, Grapal, en politisk debatt om temaer som berører folk med innvandrer bakgrunn: arbeid, utdanning, valg, – og politisk deltakelse, den 19. august 2017. Det var representanter fra flere politiske partier:

18. august 2017
Ingen kommentarer

Buskerud Innvandrerråd: stiftet i 1998 Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 3003 Drammen. Kontakt 90655247 e-mail: Bijan Gharakhani http://www.buskerud.innvandrerrad.no 1 INFORMASJONSMØTE OM STORTINGSVALG 2017 Til høsten er det stortingsvalg. Retten til å stemme i et fritt og demokratisk land er både en rett og et privilegium. Viktige avgjørelser

18. august 2017
Ingen kommentarer

Av Roy Hansen,  09.08.17 Buskerud Innvandrerråd arrangerte i dag den første valgdebatten av to i rådhuset i Hokksund. Det ble naturlig nok en debatt som tok for seg innvandring og frykten for å bli angitt etter «Listhaug-metoden». Nasim Rizvi ledet debatten og møtet i rådhuset i dag med stø hånd. Her måtte politikerne svare for

9. august 2017
Ingen kommentarer

Vi bekrefter herved arrangementet: Sted: Paneldebatten arrangeres på Frivillighetshuset-Tøyen, Kolstadgata 1. Dato: 19.8.2017 Kl. 14.30-18.00 Alle er velkommen. INLO/GRAPAL. post@grapal.no her.rojaspreter@gmail.com kontaktperson: Hernan Rojas tlf. 411 02 034   Velkommen til å delta! Med vennlig hilsen Michael Malaker                                                 James R Sagaute INLO leder                                                        GRAPAL   Program 14.30-14.35 Velkommen til paneldebatt INLO leder 14.35–15.00               

23. juni 2017
Ingen kommentarer

INLO ble invitert til innspillsmøte stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken, INLO leder Michael Malaker har deltatt i det møtet med en kort presentasjon om INLO, og etter møtet ble en følgende innspill sendt til myndighetene.   Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) i Norge er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Norge. INLO arbeider for likestilling for innvandrere her i

7. mars 2017
Ingen kommentarer

I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse av flyktningsstaus inviterte Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) til et åpent møte i Rådhuskantinen i Bergen onsdag 22. februar 2017. For mer informasjon om regjeringens forslag: https://www.nrk.no/norge/somaliere-kan-miste-flyktningstatus-1.13191328 Spørsmål kan rettes til: Inger Paulsen, daglig leder Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) TLF: 55311895 / 46931810 Hjemmeside: www.dfirh.no

28. februar 2017
Ingen kommentarer

UDI har det siste året videreført arbeidet med å spre kunnskap om rettigheter og tiltak knyttet til mishandlingsbestemmelsen, både til voldsutstatte personer som har kommet til Norge i familieinnvandring og til aktører som bistår dem. Informasjonsmateriell på nye språk Informasjonsmateriellet om mishandlingsbestemmelsen er nå tilgjengelig på fem nye språk: spansk, portugisisk, dari, tigrinja og sorani