info@inlo.no +47 22 17 36 65

Nyheter

8. desember 2016
Ingen kommentarer

Nye krav for de som skal søke om norsk statsborgerskap Fra og med 1. januar 2017 må de som søker om norsk statsborgerskap beherske et minimum («nivå A») av norsk muntlig og ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk. Kravene gjelder alle mellom 18 og 67 år. Hva er de nye kravene? Søkeren må

24. november 2016
Ingen kommentarer

Seminaret, som hadde «Demokrati og demokratiske verdier» som tittel, ble ledet av Soubhi Thaher, medlem av Telemark innvandrerråd. Han presenterte grunnprinsipper ved et demokratisk samfunn, så ble det snevret inn til demokrati i lokalsamfunnet, i hjemmet og mellom individer. Det var stort engasjement blant deltakerne, og det ble stilt spørsmål og diskutert ulike temaer innen

22. november 2016
Ingen kommentarer

Innvandrernes landsorganisasjon sitt infosenter tilbyr bl.a. informasjon og veiledning til personer som vurderer å reise tilbake til hjemlandet. (Retur/Tilbakevending). Vårt infosenter ligger sentralt i Oslo, ved Motzfeldsgate 1, 6 etasje. I samarbeid med IOM har vi siden 2012 hjulpet flere som trengte assistanse og som etterhvert søkte om assistert retur via IOM. Målet med samarbeid er

11. november 2016
Ingen kommentarer

Europarådet arrangerer årlig World Forum for Democracy som samler representanter fra over 100 land for å diskutere demokratiutfordringer i verden. Tema for i år var utdanning og opplæring i demokratiske og sivile prosesser. Erna Solverg var i Strasbourg i Frankrike mandag morgen for å åpne forumet. Norges statsministeren advarte mot utvikling som svekker demokratiet og understreket

9. november 2016
Ingen kommentarer

INLO fortsetter med Outreach informasjonsarbeid i 2016 og vil med dette arrangere en nasjonalkonferanse hvor utfordringer i Outreach prosjektet og INLO sin rolle står i hovedfokus. INLO arrangerer den konferansen 26. november 2016 på Thon Hotel Opera. I den forbindelsen har INLO gleden av å invitere representanter fra alle sine medlemsorganisasjoner samt andre aktuelle aktører

5. oktober 2016
Ingen kommentarer

Innvandrernes landsorganisasjon – INLO og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon – IOM stod sammen med info-stand under ERAS festival, 1.-2. oktober ved Rådhusplassen i Oslo. Bilde: Fernando Báez (INLO), Randi María Olsen (IOM), Sigurd Tveite (IOM), Andrea Skrede (INLO).   Begge organisasjonene hadde anledning til å introdusere deres informasjonsarbeid rettet mot migranter, og svarte flere

4. oktober 2016
Ingen kommentarer

Assistert retur er en ordning der de som får avslag på søknaden sin om beskyttelse (asyl), eller trekker søknaden sin. Gjennom ordningen for assistert retur får man hjelp og økonomisk støtte til å reise hjem og etablere seg på nytt i hjemlandet. Assistert retur er et alternativ til å bli sittende i Norge uten lovlig

28. september 2016
Ingen kommentarer

I forbindelse med Invitasjon til innspillsmøte fra Regjeringen angående ny handlingsplan mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for perioden 2017 – 2020, kommer INLO med følgende innspill. (Bilde: Taufique Rana/Solfrid Lien, IMDI) Vi legger merke til at meninger av INLO tar utgangspunkt i det innvandrermiljøet. Etter å ha jobbet med saken i mange år gjennom sine medlemsorganisasjoner,

26. september 2016
Ingen kommentarer

FNs bekymringer og anbefalinger: FNs siste gjennomgang av hvordan Norge oppfyller forpliktelsene i rasediskrimineringskonvensjonen var i 2015. Her finner du en oppsumering av FNs konklusjon Norge mangler statistikk om ulike etniske grupper i befolkningen. FN ber Norge om å skaffe informasjon om hvordan befolkningen er sammensatt. Dette er viktig for å vite hvordan minoriteter, samer