info@inlo.no +47 22 17 36 65

Ukategorisert

4. august 2017
Ingen kommentarer

Bruk stemmeretten din ved Stortings- og sametingsvalget! Alle innvandrere i Norge som fyller 18 år i løpet av 2017, og er norske statsborgere har stemmerett ved stortingsvalget 2017. Jeg tror politikken blir styrket med vår påvirkning. Norge er et demokrati. Artikkelforfatter Bijan Gharahkhani. Personer som bor i Norge og har stemmerett kan stemme på hvilke

23. januar 2017
Ingen kommentarer

Som mange vet, Østfold Innvandrerråd er avhengig av midler fra INLO for sin drifts- og gjennomføring av sine aktiviteter og arrangementer. I 2016 fikk ØIR kr 10.000,- som tilskudd til regionalt arbeid fra INLO. ØIR utførte aktiviteter og arrangementer i forbindelse med INLO aktivitetsplan. I den sammenheng fulførte ØIR planlagte aktiviteter(tvangsekteskap, radikalisering og friluftsliv. ØIR

8. desember 2016
Ingen kommentarer

Representanter fra alle sine medlemsorganisasjoner samt andre aktuelle aktører deltok på konferansen. Oslo, lørdag 26. nov 2016. Se bildene på INLOs facebook-side >> LINK Bilder: Andrea Skrede /Radio Latin Amerika Aziz Uhr Rehman, leder for Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune (Kommunalt råd / høringsinstans), Karen Contreras og Tayyab Chaudhry rådets medlemmer sammen med Michael Rana

30. mai 2016
Ingen kommentarer

Om lag 35 personer møtte opp da INLO innkalte til årsmøte i Drammen 28.-29 mai 2016. Representanter fra aller medlemsorganisasjoner var tilstede. Buskerud innvandrerråd hadde ansvaret for å arrangere årets årsmøtet. Blant gjestene var Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud fylkeskommune.