info@inlo.no +47 22 17 36 65

Prosjekter

Prosjektet er avsluttett

Informasjonspunkt og veiledning

Informasjon og veiledning rettet mot irregulære migranter og asylsøkere på følgende områder:
Oppholdstillatelse, asylprosess, rettigheter/plikter og retur/tilbakevending.

Mer informasjon…

 

Information point and guidance

Information and guidance with focus on irregular migrants and asylum seekers in the following areas:
Residence permit, asylum process, rights/duties, and return/repatriation.

More information…


Prosjektleder / Informasjon og kommunikasjonsansvarlig
E-post: outreach@inlo.no
14358700_10153642236911534_7293309352310500857_n
Fernando Báez