inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Map

Inlo var invitert til innspillsmøte med Koronakommisjonen torsdag 25. juni. INLO leder deltok på innspillsmøte digital den 25 juni. ...
DEBATT – Vi må endre våre holdninger. Da må vi starte med oss selv. Vi er alle her på...
Den 20. mai markerte FRI at den organiserte, skeive bevegelsen i Norge fylte 70 år. I anledning jubileet ble...
Nooshin Zaery Muslimsk kvinne Kvinner og stigma: – At skilte kvinner er mindre verdt enn skilte menn er et...
Nooshin Zaery er leder i Innvandrernes Landsorganisasjon. – Norge er et lite land som ikke kan sammenlignes med USA,...
Koronavirussykdommen (covid-19) er en smittsom sykdom forårsaket av det nylig identifiserte koronaviruset. De fleste som rammes av covid-19, opplever...
Her er det nettsiden www.foreldrehverdag.no som drives av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. I forbindelse med koronaviruset er det spesielt...