info@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Map

INLO representant har deltatt i frokostmøte arrangert av UDI den 20. september 2019. Temaer for det møte var: «Kampen om...
Den 26. mai 2019 holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.I forkant av årsmøtet ble det gjennomført...
INLO representant har deltatt i frokostseminar: «Barnets møte med UDI – Asylintervjuet» den 9. april 2019. Barn som søker...
Norges Fredsråd: NATO 70 år: Nei til krig, ja til fred og dialog ,  7. mars 2019/i Arrangement og...
Tid:   Torsdag 21. mars kl. 17.00 (FNs internasjonale dag mot rasisme) Sted: Grønland torg, Oslo Program: Se lenger ned...
I Oslo, Trondheim, Bergen og i Sørøst politidistrikt sørget politiet fredag for økt tilstedeværelse ved moskeer. Politiet patruljerte i...
Dette er årlig publikasjon hvor Helsetilsynet trekker fram ulike sider ved sosiale tjenester i NAV, barnevern-, helse- og omsorgtjenester som...