inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Fokus på felleskap fremmer integrering

Ny i Norge?

Informasjon om det norske samfunnet.
I Ny i Norge er det samlet praktiske opplysninger fra off entlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag.
Mer informasjon: Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no)

Velkommen som leser av Ny i Norge...

Map

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 Pressemelding | Dato: 01.11.2019 | Nr: 152-19 Fra 1. januar 2020...
INLO representant har deltatt i frokostseminar med tittelen: «Nordisk asylpolitikk og – praksis – Forskjeller og likheter mellom de...
INLO leder, Nooshin Zaery, har deltatt i innspillsmøtet arrangert av Bufdir den 3. september 2019 med følgende program: Sted:...
På konferansen i år har små og store røster sagt mye om hvordan det er for minoritetsforeldre å oppdra barn...
INLO representant har deltatt i frokostmøte arrangert av UDI den 20. september 2019. Temaer for det møte var: «Kampen om...
Den 26. mai 2019 holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet.I forkant av årsmøtet ble det gjennomført...
INLO representant har deltatt i frokostseminar: «Barnets møte med UDI – Asylintervjuet» den 9. april 2019. Barn som søker...