inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – forslag til endring i utlfskr § 10 – forskriftsfesting av krav om lovlig opphold

Lenke til høringsbrev utlendingsforskriften § 10