inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring om rådgiving

Høringsbrev samt lenker til forslag til endring av forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven. Endringene dreier seg om retten til nødvendig rådgivning

FRIST for høringssvar til kontoret: 25. oktober 2008

Høring om rådgiving

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring av
forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven på alminnelig høring.

Endringene dreier seg om retten til nødvendig rådgivning
og anbefalt formell kompetanse og anbefalte kompetansekriterier for rådgivere.

Høringsfristen er 1. november 2008.

Høringsuttalelser sendes til Utdanningsdirektoratet på e-post til:
post@utdanningsdirektoratet.no

eller per brev til
Utdanningsdirektoratet,
Postboks 2724 Tøyen,
0608 Oslo

Les hele brevet her:
http://www.udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3698

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no

Denne meldingen er sendt til:
Kommuner
Fylkeskommuner
Private skoler
Egen liste med høringsinstanser
Fylkesmenn via FMnett

Kilde for e-postadresser til grunnskoler er GSI.
Eventuelle endringer meldes til http://www.wis.no/gsi

For generelle henvendelser til Utdanningsdirektoratet:
vennligst bruk adressen post@utdanningsdirektoratet.no