inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – forslag til endring i utlendingsforskriften § 49 – bortfall av bosettingstillatelse

Lenke til høringsbrev utlendingsforskriften § 49