inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring om føring av fravær på vitnemålet

Til Utdanningsdirektoratet

Svar på høring om føring av fravær på vitnemålet

INLO viser til Utdanningsdirektoratets høringsbrev av 25.03.2010.

P.g.a mye arbeid av de frivillige i styret kom denne svar en dag etter fristen, men vi ønsker allikevel at Direktoratet tar hensyn til vårt svar.

INLO er en organisasjon som har som delmål blant annet ”å arbeide for å avskaffe alle innvandrerfiendtlige og/eller diskriminerende lover, regler og praksiser i samfunnet”. Derfor setter vi stor pris på at vi ble invitert til å bidra i denne høringsrunden.

I denne høringen ønsker Regjeringen å stramme inn reglene for føring av fravær på vitnemålet for grunnskolen og videregående opplæring. Regjeringen foreslår at rammen reduseres til 10 skoledager pr. opplæringsår.

INLO er ikke enige med skjerpelsen som er foreslått.

INLO synes den håndteringa i dag av de 14 dagene en kan få lovlig fravær er streng.

Fravær som skyldes utenlandske opphold

Forandringer som blir foreslått nå kan hindre særlig innvandrerforeldre i å ta barna sine ut av skolen for å besøke familie i hjemlandet på andre tider av året enn den norske sommerferien. Foreldre har faktisk rett til å ta barna sine ut av den offentlige skolen og gi barna sine hjemmeundervisning, etter offentlig godkjenning. Hvorfor skal da ikke foreldre kunne foreta en lengre tur til familie/hjemland/andre formål og samtidig kunne påta seg hjemmeundervisning i denne perioden? For eksempel å skrive om turen, landet man er i, matematikk, lesing, bruke internett for å kommunisere med klassen sin og skolen, etc, uten at dette er negativ for elevens fremtid? I samarbeid med skolen kan de ha skolearbeid og utvikla opplegg sammen med lærere.

INLO mener det skal være mye lettere å få det som kalles lovlig fravær, ikke minst i forbindelse med reiser til hjemlandet. Det er nemlig så fint for skolen! HVIS de ville bry seg om å høre på hva ungene har lært, om alt de kan.

Hør hva en norsk lærer fra en Oslo skole forteller: ”Jeg snakket og skrevet sammen med to store jenter som var i Pakistan for ikke så lenge sida. De fortalte om huset, om vann og kloakk (hvor det kom fra og gikk hen), blå tønne for vann, den var på taket, grå tønne for korn – hva slags?, om tørr sand som blåste, hva slags senger som var praktiske (de tegna), om hva onklene jobba med/for å skaffe mat og alt, hva damene gjorde, hva slags dyr det var der, hva de lekte når de var ute, hvorfor det var fint å komme dit, om å leke og sove på taket, om å gå fra tak til tak, …….. det var veldig mye! Jeg har fått dem til å skrive, vi har funnet bilder på Internett som likner det de har fortalt om, dette skal bli en del av ei bok om Pakistan som mange skal være med på. Hva synes dere om en gutt som sa: – men vi har vår EGEN ape! Hallo, hvordan kan man ha sin egen ape, det er klart en blir nysgjerrig. Ved hjelp av elever som reiser, kan skolen, hvis den vil, få en enestående samling av geografi- og menneskekunnskap som den ellers IKKE får. Det lages jo ikke bøker for barn om alt dette!!!!

Hilsen XXXX som for tida jobber på et skolebibliotek, og som mangler bøker om menneskene fra ulike klasser og ulike land!”

Fravær som skyldes sykdom/utilpasshet

INLO mener at når det gjelder fravær som skyldes psykiske plager, kroniske sykdom, tristhet og oppgitthet, o.l. vilbare de flinkeste og sosialt sterkeste rette seg etter straff og slikt. De som trenger mest hjelp, er mest lei og triste, de som er utilpass av ulike grunner, trenger noe annet, nemlig HJELP og MANGE forskjellige muligheter til å gjøre noe annet enn å sitte med papir og blyant i 10 timer hver dag.

Hør hav enn annen lærer forteller: ” Å ikke komme på skolen er som regel et tegn på at noe er galt. At et barn trenger hjelp, eller at de voksne hjemme trenger hjelp. Da er det bra at noen ser dette og at skolen bryr seg.

Noen barn har det ikke godt på skolen. De kan begynne å skulke. Noen barn har det ikke godt hjemme. De kan også noen ganger begynne å skulke. Noen foreldre vil gjerne ha barna hjemme også. Det kan være ensomt der uten.

Jeg tenker at disse barna må skolen hjelpe om det er mulig. Finne ut hva som er plager og forsøke å gjøre noe med det. Bry seg med hvordan barna har det.

En skole jeg har jobba på, hadde som linje å oppsøke barn som var mye borte.(Og vi visste at det ikke var noen åpenbar sykdom el) Da hadde vi sjølsagt først snakket med barn og foreldre og sagt at vi var bekymra. Var det noe galt? Osv. Kanskje viste det seg at mor var helt utslitt av å prøve å få barnet ut av senga. Det var en daglig kamp. Da kunne vi f eks si: Men du som er så stor og går i 7.klasse, du kan stå opp uten at mora di må masse. Vi kjøper vekkeklokke. Du kan klare det sjøl. Vi vil at du skal komme på skolen til vennene dine der. Noen ganger var dette nok.

På ungdomstrinnet hadde vi henteordning. Hvis eleven ikke hadde kommet innen 10 minutter uti timen, kom en fra skolen og ringte på. Jeg må understreke at dette ikke gjaldt mange elever, men noen, og etter nøye vurdering. Henteordningen var utrolig effektiv. Det var bedre å komme seg på skolen enn at en lærer kom hjem til deg og ringte på døra. De det gjaldt ble sjølsagt også fulgt opp på annen måte.

Der jeg jobba de siste åra, var holdningen en annen, litt sånn: Ikke skolens oppgave, det får foreldrene og barnevernet ta seg av. Det syns jeg ikke er bra. Jeg kunne fint se noen elever der som ville ha klart seg bedre om sosiallærer hadde hatt en annen holdning. ”

Ut fra disse argumenter pluss flere erfaringer som vi kunne fortelle om, anbefaler INLO at regjerings forlag til å stramme inn reglene for føring av fravær på vitnemålet for grunnskolen og videregående opplæring ikke innføres.

Mvh:

(sig)

Ana López Taylor

INLO nestleder