inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – NOU 2010: 7 Mangfold og mestring

Høring – NOU 2010: 7 Mangfold og mestring

Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsfrist: 1. november 2010

Høringsbrev

Kommentarer sendes til:
Ana Isabel López Taylor
Storgata 26, 3790 Langesund
E-post: ana-tayl@online.no  / ana.lopez.taylor@gmail.com
Telefon: 941 99 271  / 971 62 988

eller INLO
e-post: inlo@inlo.no