inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Norges 5. rapport til ØSK

Norges femte rapport ble levert til FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) i juni 2010 og er nå tilgjengelig på regjeringen.no
Utenriksdepartementet takker for engasjement og konstruktive innspill til rapporten.
Med vennlig hilsen
Hege Røttingen          og         Ingvild Bartels
Seniorrådgiver                          Rådgiver
Godkjent av: Fung. avdelingsdirektør Anne Merchant