inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – evaluering av tilskuddsordningene for minoritetsmedier

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet foretatt en evaluering av tilskuddsord-ningene for minoritetsmedier, inkl. tilskuddet til minoritetsspråklige publikasjoner og lokalkringkastingsformål. Medietilsynets utredning følger vedlagt.

Høringsfrist: 1. desember 2010

Lenke til høringsdokumentet