inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Nasjonal konferanse i Bergen

Bijan Gharakhani, leder av Buskerud Innvandrerråd, ble invitert av IMDi til å holde en foredrag om Buskerud Innvandrerråd og dialog og møte plasser i Buskerud på nasjonal konferanse i Bergen 18. og 19. november 2010 med tittelen «Tilrettelegging for integrering.»

IMDi skal arrangere en nasjonal konferanse i Bergen 18. og 19. november 2010 med tittelenTilrettelegging for integrering. Konferansen arrangeres i samarbeid med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, fylkesmannen i Hordaland, NAV samt andre aktuelle instansar.

Formålet med konferansen er å sette et søkelys på betydningen av tilrettelegging av offentlige tjenester, bedre brukerdialog og styrking av innvandrernes deltakelse på ulike samfunns­arenaer. IMDi ønsker å bidra til å markedsføre de gode grepene, slik at både offentlige aktører og frivillig sektor er bedre rustet til å møte utfordringer i sitt integrerings- og inkluderingsarbeid. Konferansen vil dessuten bidra til å styrke nettverk mellom de offentlige aktørene og frivillig sektor.

Målgruppen for konferansen er politisk ledelse, mellomledere, HR-ansatte og kulturarbeidere i kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembetene og NAV. I tillegg vil vi invitere direktorater, KS, medlemmer av KIM og frivillige organisasjoner. Det er planlagt for ca. 300 deltakere.