inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Det foreslås at det for lærere skal stilles krav til relevant fagkompetanse for å undervise i de enkelte fag. Forslaget inneholder konkrete tilpasninger i forhold til enkelte trinn/fag og i forhold til dagens lærere slik at de nye kravene skal kunne gjennomføres på en best mulig måte i skolene.

Lenke til Høringforslag

Hørigsfrist: 10. januar 2011