inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – forslag til ny folkehelselov

Et viktig skritt videre for samhandlingsreformen

Regjeringen vil ta i bruk lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus, et bedre finansieringssystem og mer forebygging i kommunene for å skape et bedre og bærekraftig helsevesen for fremtiden.

 Regjeringen sender i dag tre viktige dokumenter ut på høring