inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet

Invitasjon til høring om endring av prioriteringsforskriften – Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet.

Høringsbrev og høringsnotat om endring av prioriteringsforskriften – Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet, finner du på http://www.regjeringen.no/hod under Dokumenter – høringer.

Høringsfrist er 25. februar 2011

Adressatene bes videresende til underliggende etater, avdelinger el underforeninger iflg. liste over høringsinstanser.

Med vennlig hilsen

Helse- og omsorgsdepartementet

postmottak@hod.dep.no