inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

European Integration Forum i Brussel, 6.-7. desember.

INLO har fått invitasjon fra IMDi for å delta i European Integration Forum i Brussel, 6.-7. desember. Vår representant Michael Rana Malaker deltar i det forumet.

 

Norge har fått anledning til å delta med to organisasjoner på European Integration Forum 6. og 7. desember i Brussel. European Integration Forum ble etablert i 2009 av EU-kommisjonen som et ledd i å få synspunkter og erfaringer fra det sivile samfunn og frivillige organisasjoner i forbindelse med EU landenes utvikling av integreringspolitikk.

Dette er det fjerde møtet i forumet, og tema for konferansen er Strong commitment by the receiving society og Active participation of immigrants.  Det er omkring 100 deltakere på forumsmøtene, fra frivillige organisasjoner som organiserer innvandrere og nasjonale dialogfora som KIM. Deltakelse i forumet gir en god anledning til å knytte kontakter med europeiske organisasjoner, gi innspill til hvordan EU landenes politikk på integreringsfeltet bør være, og å få gode eksempler og erfaringer fra andre land.

Vi håper INLO har anledning til å delta. I tillegg til INLO vil KIM også delta med en representant, samt at en representant fra BLD vil delta på forumet.

For mer informasjon om European Integration Forum se her