inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Forslag til endring av forskrift til opplæringsloven § 10-2 andre ledd

Høring om retten til full skyssgodtgjørelse i videregående opplæring

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til endring i reglene om skyssgodtgjørelse i forskrift til opplæringsloven § 10 -2, fastsatt med hjemmel i opplæringsloven § 7-2.

Høringsfristen er 15. mars 2012

Les høringen her: