inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål raskere bosetting

Situasjonen i dag grunnet dagens bosettingsordning er at for mange flyktninger må vente for lenge på å bli bosatt i en komunne. Dette er bakgrunnen for at departementet sender på høring forslag til endring av bosettingsordningen for flyktninger.

Fristen for høringen er satt til 29. april 2011

Les høringen her