inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring: Reipslagerfaget og felemakerfaget som nytt lærefag

Utdanningsdirektoratet sender med dette to forslag på høring, om reipslagerfaget og felemakerfaget som nye lærefag.

Frist for innsending av høringsuttalelser for begge høringene er 30. april 2011.

Høring om reipslagerfaget:
http://www.udir.no/Artikler/_Hoeringer/Horing-om-reipslagerfaget-som-nytt-larefag/

Høring om felemakerfaget:
http://www.udir.no/Artikler/_Hoeringer/Felemakerfaget-som-nytt-larefag/