inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring om politiattest

Utdanningsdirektoratet sender ut forslag til endring i bestemmelsene om politiattest i forskrift til opplæringsloven og til privatskoleloven.
Høringsfristen er mandag 16. mai 2011.
Lenken