inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høringsbrev- endringer i utlendingsloven – innføring av Schengenstandartisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri.

Justis- og politidepartementet vil innføre obligatoriske oppholdskort med elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk for alle utlendinger over 6 år som innvilges oppholdstillatelse i Norge.

Lenken