inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – tydeligere ansvar for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag

Høring – tydeligere ansvar for å skaffe vurderingsgrunnlag i fag

Utdanningsdirektoratet ønsker å gjøre regelverket som gjelder ansvar for vurderingsgrunnlaget tydeligere.
Elevene, lærlingene og lærekandidatene, sammen med lærerne og instruktørene, har et gjensidig ansvar for at det finnes et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere deres kompetanse i fagene.

Derfor sender vi et forslag om en forskriftsendring på høring. Høringsfristen er 23. juni 2011.

Her finner du høringen

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no