inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Foreslår lovregulering av rituell omskjæring

Rituell omskjæring av gutter må skje på forsvarlig måte. Det er formålet med lovforslaget som i dag blir sendt på høring. Rituell omskjæring skal bare gjøres av kompetente personer, under tilsyn av helsepersonell og med smertelindring.

Lenken