inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – div. endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften(delegasjon av avslagskompetanse i visumsaker, adgang til arbeid i riket for familiemedlemmer til diplomater mv., oppretting av feil).

Her kan man lese høring: Lenken