inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Lenken til høringen