inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – forslag om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven. Forskriftens kapittel 13 oppfølgingstjenesta i vidaregåande opplæring

Lenken til høringen