inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Høring – forslag til endring av utlendingsloven § 8-3 og 9-6 tredje ledd – Avslag på søknad om familieinnvandring fra særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep og adgang til familieinnvandring for barn av antatte ofre for menneskehandel

Lenken for høringen