inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Innvandrernes landsorganisasjon støtter forslaget om å åpne mulighet til å erverve dobbelt statsborgerskap

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Rotevatn, Iselin Nybø, Karin Andersen og Ingunn Gjerstad om å åpne for mulighet til å erverve dobbelt statsborgerskap (Dokument 8:10 S (2015-2016).

INLOs synspunkter:

-Integreringsprosess
Det er antakeligvis mange av oss som ønsker å bli norske statsborgere, hvis vi ikke blir tvunget til å si opp vårt opprinnelig statsborgerskap.
Mange av oss føler sterk tilknytning både til det landet vi var født og oppvokst i og til Norge, og vår lojalitet styres sjelden av statsborgerskapet.
I en globalisert verden hvor folk bor i andre land på grunn av utdanning, arbeid eller familie gjør at innvandrere føler sterk tilknytning til landet de bor i, samtidig som beholdes hjertevarmen, tilknytning til landet de kommer fra.
Ved å erverve statsborgerskap i Norge er vi kvalifisert for alle rettighetene og fordelene som en borger av dette landet og den allers viktigste er retten til å delta i stortingvalg, noe som vil styrke vår integreringsprosess. Og det kan bli et demokratisk problem i fremtiden om stadig flere bofaste innvandrere ikke søker om norsk statsborgerskap.
Derfor mener vi at det er en gammeldags tenkemåte å nekte folk å beholde sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norsk for det er fullt mulig å ha både omtanke og lojalitet til begge land.

-Arbeidsmuligheter i begge land
En fordel med dobbelt statsborgerskap er å kunne søke om jobb eller etablere sin egen virksomhet i begge land. Som regel vil bedriftene ikke godta søkere som ikke allerede har juridisk rett til å jobbe, og myndighetene for sin del stiller enda flere krav til utlendinger som vil starte «business» .
I verdens globalisert økonomi er arbeidsmobilitet en viktig fordel for de som har dobbelt statsborgerskap.

-Identitet, tilhørighet
Å kunne bevege seg fritt i begge land er også en viktig fordel for dobbelt statsborgerskap. Hvis man blir tvunget til å si opp sitt opprinnelig statsborgerskap betyr det i praksis at man skifter statusen sin til utlending, innvandrer i sitt eget land, og man dermed blir behandlet på den måten når man vil komme på besøk eller når man evt. bestemmer seg for å returnere for godt.
De som sier opp statsborgerskapet sitt kan i virkeligheten opplever ubehagelige situasjoner med funksjønarer og byråkrater i sitt opprinnelig land, og ikke minst mister en del rettigheter som de alltid har hatt rett til.
Å bli behandlet som utlending i det landet du ble født og vøkste opp i er en sterk negativ følelse som veldig få vil oppleve. Noe som garantert påvirker vårt ønske om å ikke søke om norsk statsborgerskap.

Av ovennevnte grunner støtter Innvandrernes landsorganisasjon INLO forslaget om å åpne mulighet til å erverve dobbelt statsborgerskap.

Fernando Báez
Prosjektleder INLO