inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Vellyket seminar om «Demokrati og demokratiske verdier» ved Nome statlige mottak i samarbeid med Telemark innvandrerrådet

img_7741


Seminaret, som hadde «Demokrati og demokratiske verdier» som tittel, ble ledet av Soubhi Thaher, medlem av Telemark innvandrerråd. Han presenterte grunnprinsipper ved et demokratisk samfunn, så ble det snevret inn til demokrati i lokalsamfunnet, i hjemmet og mellom individer.


img_7714

Det var stort engasjement blant deltakerne, og det ble stilt spørsmål og diskutert ulike temaer innen demokrati og ytringsfrihet.

På slutten av seminaret ble det servert arabisk mat til alle deltakere og ansatte ved Nome statlige mottak. Maten ble laget av syriske beboere, og sponset av Telemark innvandrerrådet.

img_7746

Hovedmålet med dette initiativet er å bygge broer og legge til rette for bedre og enklere inkludering og integrering av flyktninger i lokalsamfunnet.

Neste møte kommer til å omhandle likestilling mellom kjønn.

Telemark, 17. nov 2016.