inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Nye krav for de som skal søke om permanent oppholdstillatelse

Dette er prøvene som du tar i forbindelse med opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjennom kommunen. De nye kravene er bestemt av Stortinget og regjeringen.

udi

Fra og med 17. desember 2016 må du som søker om permanent oppholdstillatelse ha bestått en prøve i norsk muntlig på minst nivå A1 og en avsluttende prøve i samfunnskunnskap.

Hvem gjelder kravene for?

Kravene gjelder for deg som

Kravene gjelder ikke for deg som

  • er under 16 år eller har fylt 55 år, eller
  • har fått unntak fra kravet om å ta prøvene, eller kravet om å ta norskopplæring, fra kommunen, eller
  • som ble ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen senest 16. desember 2016. (Du fikk bekreftelse på e-post når du var ferdig med å registrere søknaden din).

Hva er de nye kravene?

Du må

Har du allerede bestått prøvene?

Hvis du allerede har bestått prøvene da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta de på nytt nå.

Mer informasjon: kontakt Utlendingsdirektoratet UDI.