inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Et hyggelig møte mellom styremedlemmene for Østfold innvandrerråd og Buskerud innvandrerråd.

Meldlemsorganisasjoner hos INLO

Et hyggelig møte mellom styremedlemmene for Østfold innvandrerråd og Buskerud innvandrerråd.
Styremedlemmer for begge organisasjoner satt og snakket sammen om felles utfordringer og samarbeid videre.Bilde: Hyggelig middag etter at møtet var ferdig.

Mer informasjon:
www.buskerud.innvandrerrad.no
www.ostfoldinnvandrerråd.com