inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Østfold innvandrerråd. Regionalt arbeid 2016

Som mange vet, Østfold Innvandrerråd er avhengig av midler fra INLO for sin drifts- og gjennomføring av sine aktiviteter og arrangementer.
I 2016 fikk ØIR kr 10.000,- som tilskudd til regionalt arbeid fra INLO. ØIR utførte aktiviteter og arrangementer i forbindelse med INLO aktivitetsplan. I den sammenheng fulførte ØIR planlagte aktiviteter(tvangsekteskap, radikalisering og friluftsliv.
ØIR fylkets styre takker INLO for støtte.

Jean Claude Luabeya
Østfold innvandrerråd
/Ansvarlig fo aktiviteter og arrangementer


Deltagere på orebyggende tvangsekteskap informasjonsmøte
Sosialisering etter forebyggende tvangsekteskap informasjonsmøte


Informasjonsmøte om radikalisering og ekstrem vold