inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Velkommen til åpent møte om tilbakekalling av flyktningsstatus

«Norske myndigheter mener 1600 somaliere som har fått opphold her i landet, kan være aktuelle for å få tilbakekalt sin flyktningstatus. Til nå har 120 somaliere fått varsel om dette. Det er første gang Norge planlegger å trekke tilbake innvilget opphold i et slikt omfang.» NRK, 22.10 2016.

I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse av flyktningsstaus inviter vi i Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) til et åpent møte i Rådhuskantinen i Berrgen onsdag 22. februar 2017 fra kl. 18.00 – 20.30 der vi vil sette fokus på hva som kan bli konsekvensene av dette forslaget, samt åpne opp for en faglig debatt. Vi kommer særlig til å ha fokus på dette med midlertidighet, og hvilke signaler et slik forslag gir.

Program for kvelden:

Kl. 18.00 – 18.15: Kaffe og mingling
Kl. 18.15 – 18.30: Innlegg fra Somalisk forening i Hordaland v/ Abdikarim Ali
Kl. 18.30 – 18.45: Innlegg fra Redd Barna v/ Camilla Haug
Kl. 18.45 – 19.00: Innlegg fra RVTS, v/ Elisabeth Harnes
Kl. 19.00 – 19.15: Pause
Kl. 19.15 – 19.30: Innlegg fra OMOD v/ Anita Rathore
Kl. 19.30 – 20.00: Spørsmål fra salen
Kl. 20.00: Oppsummering v/Det Felles Innvandrerråd i Hordaland

Møtet er gratis og åpent for alle.

Medarrangører: Den Somaliske foreningen i Hordaland, Redd Barna, Batteriet, MIKS Bergen, ASA og Bergen moske.

For mer informasjon om regjeringens forslag: https://www.nrk.no/norge/somaliere-kan-miste-flyktningstatus-1.13191328

Spørsmål kan rettes til: Inger Paulsen, daglig leder
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)
TLF: 55311895 / 46931810
Hjemmeside: www.dfirh.no

Lik oss på Facebook: https://www.facebook.com/DFIRH