inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Du har andre muligheter – ny informasjon fra UDI om mishandlingsbestemmelsen

UDI har det siste året videreført arbeidet med å spre kunnskap om rettigheter og tiltak knyttet til mishandlingsbestemmelsen, både til voldsutstatte personer som har kommet til Norge i familieinnvandring og til aktører som bistår dem.

Informasjonsmateriell på nye språk
Informasjonsmateriellet om mishandlingsbestemmelsen er nå tilgjengelig på fem nye språk: spansk, portugisisk, dari, tigrinja og sorani (kurdisk). Fra tidligere er materiellet tilgjengelig på språkene norsk, engelsk, arabisk, farsi, fransk, russisk, somali, filippinsk, thai og urdu. Informasjonsmateriellet kan hentes fra www.udi.no/vold

Informasjonsbrosjyrene kan bestilles fra UDI

I forrige runde var det kun mulig å bestille flyere fra UDI. Nå er også brosjyrene trykket opp, og kan bestilles kostnadsfritt fra UDI. Brosjyren kommer i A5-format, og inneholder en oversikt over hva som skal til for å få tillatelse etter mishandlingsbestemmelsen, hva som ligger i begrepet mishandling i utlendingslovens forstand, og hvilke andre alternative tillatelser som finnes. Både flyerne og brosjyrene er trykket opp på alle de 15 språkene, og kan bestilles ved å sende en e-post til caja@udi.no. Gi beskjed om ønsket antall og språk.

Informasjon til bruk på skjermer i venteværelser

UDI har laget en elektronisk utgave av flyerne, til bruk på informasjonsskjermer på venteværelser etc. Filen kan lastes ned fra www.udi.no/vold under fanen  «Brosjyrer og plakater på flere språk».

E-læringskurs om mishandlingsbestemmelsen

UDI har laget et e-læringskurs om mishandlingsbestemmelsen i utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b).   E-læringskurset retter seg mot de som kan møte voldsutsatte i sitt arbeid, og gir en grunnleggende innføring i mishandlingsbestemmelsen, søknadsprosessen og hvordan man kan veilede voldsutsatte når de skal søke om selvstendig oppholdstillatelse. Kurset tar ca. 10 minutter å gjennomføre, og ligger på www.udi.no/vold under «mer informasjon for hjelpere». Kurset er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Tiltakene følges opp med andre informasjons- og opplæringstiltak.

Cathrine Jacobsen, rådgiver i UDI, er kontaktperson for disse sakene. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill til denne porteføljen: e-post caja@udi.no eller telefon 40706099.