inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

ÅPENT MØTE OM TILBAKEKALLING AV FLYKTNINGSSTATUS

I forbindelse med regjeringens forslag om tilbakekallelse av flyktningsstaus inviterte Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) til et åpent møte i Rådhuskantinen i Bergen onsdag 22. februar 2017.

For mer informasjon om regjeringens forslag: https://www.nrk.no/norge/somaliere-kan-miste-flyktningstatus-1.13191328

Spørsmål kan rettes til: Inger Paulsen, daglig leder
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH)
TLF: 55311895 / 46931810
Hjemmeside: www.dfirh.no