info@inlo.no +47 22 17 36 65

Østfold innvandrerråd (ØIR) informasjonsmøte om barnerettigheter

AKTIVITET I MOTTAK 08.03.2017: en del deltagereAKTIVITET I MOTTAK 08.03.2017: Jean Claude, leder av ØIR presenterer barnerettigheter tiltak