info@inlo.no +47 22 17 36 65

Paneldebatten i forbindelse med Stortings- og sametingsvalget 2017

Vi bekrefter herved arrangementet:

Sted: Paneldebatten arrangeres på Frivillighetshuset-Tøyen, Kolstadgata 1.

Dato: 19.8.2017 Kl. 14.30-18.00 Alle er velkommen. INLO/GRAPAL.

post@grapal.no

her.rojaspreter@gmail.com

kontaktperson: Hernan Rojas tlf. 411 02 034

 

Velkommen til å delta!

Med vennlig hilsen

Michael Malaker                                                 James R Sagaute

INLO leder                                                        GRAPAL

 

Program

14.30-14.35 Velkommen til paneldebatt INLO leder

14.35–15.00                Kort innlegg fra forskermiljøet

15.00–15.30                Presentasjon fra politiske partier

15.30–15.45                Spørsmål til panelet

15.45–16.15                Panelet svarer for seg

16.15–16.30                Pause (enkel servering)

16.30–17.30               Spørsmål fra salen og svar

17.30–17.45               Oppsummering av debatten

17.45–18.00               Musikkinnslag

Takk og avslutning      Leder GRAPAL