inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Paneldebatt i forbindelse med Stortings, – og sametingsvalget 2017

 

«Retten til å stemme i et fritt og demokratisk land er både rett og et privilegium».

INLO har arrangert, i lag med sin medlemsorganisasjon, Grapal, en politisk debatt om temaer som berører folk med innvandrer bakgrunn: arbeid, utdanning, valg, – og politisk deltakelse, den 19. august 2017. Det var representanter fra flere politiske partier: Høyre, Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Miljøpartiet De Grønne og LO som deltok i debatten. Tilstedte var også deltakere fra INLO medlemsorganisasjoner fra flere fylker. Arrangementet ble både lærerik og meningsfull for alle interesserte.