inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Valginformasjonsmøter 2017 i Buskerud

Valginformasjonsmøte 2017

Buskerud Innvandrerråd gjennomførte valginformasjonsmøter i  Hokksund  fredag den 4. august på voksen opplæringen i samarbeid med Nav Øvre Eiker, Øvre Eiker kommune onsdag den 10.august og i Drammen den søndag 20.agust med representanter fra 9 partier i panelet. Fylkesordfører Roger Ryberg åpnet dagen og innledet om det viktige arbeidet både nasjonalt og lokalt. Buskerud Innvandrerråd (BIR) og Buskerud Fylkeskommune har inngått en partnerskapsavtale, og denne avtalen er med på å forsterke rådets viktige rolle i samfunnet. Alle i panelet presenterte sin partipolitikk og synliggjorde deres ståsted i forhold til kontantstøtten. Temaer som ble diskutert var kontantstøtte, sysselsetting og hatkriminalitet. Møtet ble ledet av Nasim Rizvi og Bijan Gharahkhani. Det var lagt ut informasjonsbrosjyrer om stortingsvalget på flere språk, disse brukes ofte av nye nordmenn som er i en opplæringsfase, har mange spørsmål og ser frem til å bruke stemmeretten sin. Dette møtet var arrangert i samarbeid med Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) og Buskerud Fylkeskommune, Øvre Eiker kommune og Nav Øvre Eiker.

Se her media oppslag:http://www.utrop.no/Nyheter/Innenriks/32136