inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

INLO dialogmøte 8. oktober 2017

Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) har gjennomført et dialogmøte hvor det ble diskutert viktige spørsmål og gjort vedtak angående INLO framtid og drift.