inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Buskerud innvandrerråd feirer 20 år

Gratulerer med 20-årsjubileet! Buskerud innvandrerråd har gjort, og gjør, et imponerende arbeid som fylkeskommunen er svært stolt over. Buskerud innvandrerråd er en samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon for over 35 innvandrerorganisasjoner, herunder ca. 4 500 personmedlemmer i Buskerud. Innvandrerrådet er partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt og er en koordinerende paraplyorganisasjon av innvandrerorganisasjoner i fylket.

INLO leder, Michael Rana Malaker, gratulerer Buskerud Innvandrerråd:

Buskerud innvandrerråd (BIR) har gjort, et imponerende arbeid som vi (INLO) i fylkeskommunen er svært stolt over. 
Siden opprettelsen i 1998, har BIR alltid vært en aktiv og viktig aktør i Buskerud.
Rådet er engasjert i meningsfullt, brobyggende og dialogskapende arbeid i samspill med mange andre aktører på fylkes- og regionalnivå. Hva så med fremtiden? Jeg tror den er lys, og jeg mener at BIR skal fortsette å fokusere på likestilling og inkludering på bred front, fordi det er tema som stadig er med på å definere hvem vi er som samfunn og hvordan vi tar i mot og behandler mennesker søm søker asyl i Norge. Vi utformer hver dag et samfunn med likeverd for alle, uavhengig av kjønn og etnisk tilhørighet, funksjonsevne og religiøs overbevisning. INLO ønsker at BIR med sitt styre i spissen skal fortsette sitt arbeid med å vinne kunnskap på viktige samfunnsområder. 20 år er gått og BIR fosser videre.

 På vegne av INLO gratulerer jeg med dagen og ønsker BIR lykke til videre.