inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

INLO årsmøte 26.-27. mai 2018 i Narvik

I helgen holdte Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) sitt årsmøte i Narvik.

Fra sør, øst og vest kom til nord delegater fra INLO medlemsorganisasjoner.

For en varm velkomst sto det FRIO- Flerkulturelt råd i Ofoten. FRIO ble stiftet 5. oktober 2016 og har 50 medlemmer fra Balanger, Narvik, Kjøpsvik, Evenes og Tjeldsund. Og det er plass til flere ifølge styreleder Joseph Tambwe.

I sin åpningstale har varaordfører Geir – Ketil Hansen gitt delegater en historisk blikk på Narvik som et flerkulturell og inkluderende samfunn med perspektiver på samarbeid i dagens gode integrerings arbeid.

Årsmøtet ble ledet av Morten Qvam som er fra Flyktningrådet i Narvik.

Møtegang ble protokollert av Erling Grape.

Etter årsmøtet fikk vi en guidetur på Narvik Krigsmuseum og opplevde byen fra fugleperspektiver både fra byens takk og fjellskråninger.

Det strømmer inn positive tilbakemeldinger fra deltakere om fantastiske opplevelser av nordisk natur, byens historie og møte med inkluderende innbyggere.

Følg INLO på Facebook!