inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Trøndelag Felles Innvandrerråd driver med følgende prosjekter: «Assistert retur» og «Aktiviteter i asylmottak»

INLO medlemsorganisasjon, Trøndelag Felles Innvandrerråd gjennomfører to aktuelle prosjekter «Assistert retur» og «Aktiviteter i asylmottak». Begge prosjektene gjennomføres på frivillig basis og følger prosjektenes rettningslinjer.