inlo@inlo.no +47 22 17 36 65

Seminar «Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter»

INLO har deltatt i et seminar den 26. februar 2019 om kompetanseheving i barnevernets arbeid med minoriteter, hvor det ble presentert en rapport med følgende tittel: Utredning om barnevern for den samiske befolkningen, innvandrere og nasjonale minoriteter i Norge. Prosjektet er et oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) og utført av Regional kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og barnevern – Nord(RKBU Nord).

Linken til rapporten: